“โคคา-โคลา” สานต่อความมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

จับมือ “องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ” (IUCN) และ “เดอะ คลาวด์” ชวนผู้บริโภคร่วมเดินทาง

“มาหาสมุทร ทริปเรียนรู้คุณค่า และวิธีอยู่ร่วมกับทะเลบนเกาะยาวใหญ่ กลางทะเลอันดามัน”
ณ เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

 

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และ เดอะ คลาวด์ ชวนผู้บริโภคร่วมกิจกรรม “มาหาสมุทร ทริปเรียนรู้คุณค่า และวิธีอยู่ร่วมกับทะเลบนเกาะยาวใหญ่ กลางทะเลอันดามัน” โดยลงพื้นที่เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา สัมผัสกับความเรียบง่ายที่เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายชีวิตขนาดใหญ่ของธรรมชาติใกล้ตัวอย่างมหาสมุทร และแนวทางการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทะเลของชุมชนบนเกาะยาวใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวในทะเลอันดามันที่มีทรัพยากรธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ์ ทั้งระบบนิเวศป่าบก ป่าชายเลน ป่าหาดทราย และหญ้าทะเล รวมถึงเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่น แต่กำลังเป็นภัยคุกคามน่านน้ำทั่วโลก ผ่านกิจกรรมสนุกๆ มากมายตลอดระยะเวลา 3 วัน

 

นอกจากนี้ ผู้ร่วมทริปยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น บังยา-ดุสิทธิ์ ทองเกิด ชาวชุมชนบนเกาะยาวใหญ่ผู้ตั้งใจอนุรักษ์ทะเล และเริ่มพัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชนอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน (Sustainable Tourism) คุณธนู แนบเนียน ผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน คุณเปิ้ล-สุปรานี กำปงซัน หัวหน้าแผนงานประเทศไทย สำนักงาน IUCN เรย์-แมคโดนัลด์ นักแสดงและพิธีกรหนุ่มนักเดินทาง และแพรี่พาย บิวตี้บล็อกเกอร์สาวที่หันมาให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว

 

กิจกรรม “มาหาสมุทร” นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Earth Appreciation หรือการเรียนรู้ธรรมชาติใกล้ตัวฉบับ 101 โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการเดินทาง “ตามน้ำ” ในปี 2560 ซึ่งเป็นความริเริ่มของโคคา-โคลา ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภค ได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวผู้บริโภค แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเกิด ผลกระทบได้ทุกเมื่อ โดยกิจกรรม “มาหาสมุทร ทริปเรียนรู้คุณค่า และรู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน” ในปี 2561 นี้ มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ และต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถจัดเก็บ และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม ไม่เล็ดลอดออกสู่ทะเลกลายเป็นขยะทางทะเล หรือมหาสมุทร

 

นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของโลก โคคา-โคลา ตระหนักดีว่าบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก จึงได้ประกาศวิสัยทัศน์ระดับโลก World Without Waste เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าตามเก็บบรรจุภัณฑ์ของโคคา-โคลา และใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 50% ภายในปี 2573 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย ทั้งบนพื้นดินและในทะเล”

 

“สำหรับในประเทศไทย โคคา-โคลาเน้นการทำงานในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอย่างสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยและอินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิตพลาสติก PET รายใหญ่ของโลก แสดงความพร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล โดยเข้าไปพูดคุยกับภาครัฐผู้กำหนดนโยบายที่จะเอื้อต่อแผนดังกล่าว และความร่วมมือกับ IUCN เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากขยะทั้งบนบก และทางทะเล บนพื้นที่เกาะยาวใหญ่แห่งนี้ มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม เพื่อการจัดการขยะเชิงบูรณาการ อันจะทำให้ปริมาณขยะพลาสติก และขยะประเภทอื่นๆ ในชุมชนและในทะเลลดลง บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมทริป “มาหาสมุทร” ครั้งนี้ จะได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี และสามารถถ่ายทอดทั้งความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับไปสู่ผู้คนรอบข้างได้ต่อไป”