ความยั่งยืน (Sustainability)

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นผสานความยั่งยืนในทุกกระบวนการทำธุรกิจ

ด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจจะยั่งยืนได้เมื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยมุ่งสร้างคุณค่าตามแนวทางของ สามเหลี่ยมความร่วมมือสู่ความยั่งยืน ซึ่งตรงกับนโยบายการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลาทั่วโลกกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลาประกอบไปด้วย